Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Co oznacza sformułowanie: dostosowanie wymagań edukacyjnych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (ze zmianami z dn. 17.11.2010
r.), nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych
zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych na podstawie:
· opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej/poradni specjalistycznej
· orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/nauczania indywidualnego.
Zasada ta dotyczy również pracy z uczniem nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale który objęty
jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w
opracowanym dla niego planie działań wspierających (PDW).

czytaj więcej